تک گل

 

شعر جدیدم انشاالله که مورد قبول ارباب باشه

 

هستی من بودبه فدای رهت حسین

 

تا که شوم شبیه علی اکبرت حسین 

راهی نمانده تابه حریم تو پرکشم

 

بایدزمین خورم چوعلی اصغرت حسین

 

ما بنده ی توایم وشدی صاحب همه 

اذنی بده شبی بشوم پرپرت حسین

 

توآبروی من شده ای شاه باوفا 

درس وفاگرفتم ازآب آورت حسین

 

برکلبه حقیر دلم یک شبی بیا 

جانم شود نثار توومقدمت حسین

 

نت های نام تو شده تفسیر دردو غم 

ای آنکه عالمی شده است محضرت حسین

 

ازعرش جبرئیل شده است نوحه خوان تو 

دارد تمام عرض و سماماتمت حسین

 

آه ازدمی که راس توراازقفا عدو 

ببرید وخواهرت به نظاره برت حسین 

زینب بود واین همه طفل صغیر تو

 

گشته رقیه تک گلی چون مادرت حسین

 

من گشته ام برای شما(مشتعل)ولی

 

ترسم غلام تونشوم محرمت حسین

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساغر

افرین واقعا[گل]

خادم الشهدا70

برکلبه حقیر دلم یک شبی بیا جانم شود نثار تو و مقدمت حسین یا که من را شبی اذن دخول ده ای که اذن دخولت گریه است حسین اذن تو را با اشک و خون حاضرم بدم اما گریه و اشک را تو باید بپذیری حسین من جا مانده ام از کاراوان و قافله این قافله ما را قابل نمیداند یا حسین