پایان خوش

پایان خوش

دیوانه ام وعشق شما کرده خرابم

زندانی وتنهایم ودر رنج وعذابم

روزی که به بام توپریدم به دوصد شوق

گقتم که خدایا نکند باز به خوابم!

امشب بنشین در برم و...باز نوشتم

خورشید تویی نور بده تاکه بتابم

این زندگی ام باتو شروعش،و در آخر

پایان خوشی دارم از این خواب ثوابم

باکام عطشناک ودو چشمان پر از خون

در جستجوی آبم ودر بند سرابم

اما شود آن روز ببینم ک به دستت

ماهی به رودخانه ام وغرق در آبم

این نعمت عشق تو سپاسش شدنی نیست

ترسم که شکایت کنی در روز حسابم

جنت شده لبخند ملیح تو عجب نیست

خوشحال وسبکبال وچنین شاد وشبابم*

آقا تو بیا مشتعلم که که اسیرم

شد حرف لب وخال تو وباز خرابم

--------------------------------------

*شباب:جوان

محسن الله وردی - مشتعلمحسن الله وردی(مشتعل)محسن الله وردی - مشتعل

/ 1 نظر / 53 بازدید
مددی

سلام وبلاگ عالیی دارید. خواهشمندم به وبلاگ منم سر بزنید و نظر بگذارید. www.sabamadadi.mihanblog.com