قدخمیده

امام حسین(ع)----شلمچه سرزمین عشق وایثار

بگشادوچشم خویش ودوچشم ترم ببین

دورسرتواز همه گریان ترم ببین

یک چله می شود که شبم بی تو صبح شد

یک چله می شود ز غمت مضطرم ببین

سروقدم خمیده ورنگم خزانی است

حالا شبیه شاخه گلی پرپرم ببین

یاایهاالعزیزِدلم صحبتی بکن

یک لحظه حال این دل غم پرورم ببین

گرچه شکوه بال وپرم زخم گشته است

اما اگر اجازه دهی می پرم ببین

خلوت درست کن وجلوتر بیا کمی

آن وقت خوب موی سپید سرم ببین

این بزم را کمی خودمانی بکن وبعد

رنگ کبود گستره ی پیکرم ببین

جلباب را زدست عدو پس گرفته ام

غارت زده نشد نخی از معجرم ببین

هرگز سوال دخترکم کو؟زمن مپرس

شبنم نشسته بر روی برگ وبرم ببین

بُهتِرباب مثل علامت سوال شد

یعنی پی مقام علی اصغرم ببین

در آسمان زندگی او ستاره نیست

شیر آمده به سینه اش وشیر خواره نیست

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارسعیدتوفیقیمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 6 بازدید