اما حالا

منتظر مانده ام از اول شب تا حالا

گفتم امروز می آیی شده فردا حالا

مثل این اشک سراسیمه ی عصر جمعه

دم در آمده ام می رسی آیاحالا؟

ورق آخرامید!اگر دیرکنی

بی تو آب از سر من میرود...اما حالا...

...دست درحوض بینداز در این بی آبی

ماهی ات رابرسان تالب دریاحالا

آه ای همنفس عرش بیاپلک بزن

تاکه احیا بشود نسل مسیحا حالا

از نژاد نفحات حرم پروازیم

کارماگرکه رسیده به اینجا حالا

سرجدّت توشهیدش نکن این خواهش را

صبح جمعه است بیا...می شودآیا حالا...؟!

علیرضالک

/ 0 نظر / 4 بازدید