یادشهدا

به روز اول سالی میون این شهدا

بین اون شهیدایی که پرکشیدن تاخدا

بغض توی سینمو میشکونمو داد میزنم

میگم ای شهید گمنام که شدی زغم رها

من تورونمیشناسم توهم منو نمیشناسی

نمیدونم چیه سرش که شدم وصل باشما

ازهمون بچگی من باتوانسی داشتم او

نبودم ولی میدونم چه کردی جبهه ها

رو همه دنیائیا بی اعتنایی کرده ای

پرپرواز گشودی رفتی سوی آسمونا

خون توریخته زمین تا آبروتو بخری

وظیفه ست زنده نگه داشتن یادشما ها

شماپیش مادرمون فاطمه باحرمتید

میشه لطفی کنیدو اونجا کنید مارو دعا

پیش اربابم حسین برید وضامنم بشید

بگیداون نوکرتون گریه میکرد برا ماها

ای خدابازم میگم جامونده ام ازقافله

ولی زندگیم گرفته رنگ وبوی کربلا

نمیدونم کیا باتوسالوتحویل میگیرن

توشدی محول الحول والاحوال اونا

اره بالطف شهید من راهی حرم میشم

یه شب جمعه حرم میرم به یاد شهدا

یه روزی مشتعل وبال وپرسفر بدی

پرمیگیره تاحسین به افتخارشماها

/ 0 نظر / 4 بازدید