معجز پیغمبران

حضرت زینب(س)---شلمچه سرزمین عشق وایثار

زنده قرآن از مرام راستین زینب است

معجز پیغمبران درآستین زینب است

خانه زهرا که می جوشد زخاکش آفتاب

نور باران روشن از نور جبین زینب است

دختری زهرانشان دارد علی ازآن سبب

بسته جانش بانگاه دلنشین زینب است

پنج تن برشش جهت فرمانروایانند وباز

مظهر آنان وجود نازنین زینب است

ذات والای علی تنها نشد اوراپدر

هم معلم هم امیرالمومنین ِزینب است

ازولادت تاشهادت باحسینش بود دل

عشق ورزی باامام عشق،دین زینب است

هربزرگی رابود نقش نگینی،عشق گفت

یاحسین ابن علی نقش نگین زینب است

ریشه های چادرش گرعروة الوثقای ماست

رشته عشق خداحبل المتین زینب است

درنهاد آدمیت جلوه ای از مهر اوست

برزبان آفرینش آفرین زینب است

پنچه ی خورشید اندرپنجه دارد دامنش

خوشه ی پروین به پاکی خوشه چین زینب است

تانبیند کس جمالش چون حسین وچون حسن

مهروماهی دریسار ودریمین زینب است

کربلاو اوج غم ها زینب وقلب صبور

صبرو طاقت هم دراینجا شرمگین زینب است

کوفه گه دراشک خجلت،گاه دربهت وسکوت

باطلوع مهر خاکستر نشین زینب است

شداگرخون شهیدان حافظ مکتب ولی

حافظ آن لاله ها خون جبین زینب است

از حضورش دربر دشمن نمایان قدرتش

خطبه اش گویای عزم آهنین زینب است

شام را بگرفت وکرد او بررقیه واگذار

آن سه ساله دررسالت جانشین زینب است

سید رضاموئد

/ 2 نظر / 13 بازدید
-

[گل]

محب الساقی

سلام. وبتون فوق العاده اس. کلبه ی کبریایه نه حقیرانه. موفق باشید. التماس دعا خیلی خیلی. یاعلی مدد.