پیغمبرانه

حضرت زینب(س)---شلمچه سرزمین عشق وایثار

ماریزه خوارسفره ی احسان زینبیم

مدیون لطف وفضل فراوان زینبیم

بال ملخ به شانه ی چشم فقیر ماست

عمریست مور مُلک سلیمان زینبیم

ماراپیام خطبه ی زینب نجات داد

شکر خدا که جمله مسلمان زینبیم

ماراغلام حلقه به گوشش نوشته اند

فرموده کردگار که ازآن زینبیم

ما مثل زلف نیزه نشینان قافله

از کربلا به کوفه پریشان زینبیم

جان می دهیم عاقبت از غصه اش که ما

کشتی شکست خورده ی طوفان زینبیم

درزیر کوه غم به خدا شکوه ای نکرد

حیران ومات عصمت وایمان زینبیم

باخیمه های سوخته معجر درست کرد

ممنون ابتکار درخشان زینبیم

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثاروحید قاسمیمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 1 نظر / 9 بازدید
پاییزفصل زیبا

زندگی چالشی بزرگ است مخاطره ای عظیم فرصت یکه و یکتای زندگی را نباید صرف چیزهای کم بها کرد چیزهای اندک که مرگ آن ها را از ما می گیرد زندگی را باید صرف اموری کرد که مرگ نمی تواند آن ها را از ما بگیرد زندگی کاروان سرایی است که شب هنگام در آن اتراق می کنیم و سپیده دمان از آن بیرون می رویم فقط یک چیزهایی اهمیت دارند چیزهایی که وقت کوچ ما، از خانه بدن، با ما همراه باشند خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن روی برگردانیم سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید: آیا "زندگی" را "زندگی کرده ای"؟[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]