دودست شما

حضرت عباس(ع)----شلمچه سرزمین عشق وایثار

هرجا نشسته اند وبه جا حرف میزنند

دارند از دودست شما حرف می زنند

دارند از بزرگی تان،از شکوهتان

درامتدادسبز خدا حرف می زنند

مردم هنوز هم که هنوز است،همزمان

بانامتان ز عشق و وفا حرف می زنند

ماهیچ،اهل دیر وکلیسا به افتخار

از نذر های گشته ادا حرف می زنند

انگار تو به اوج ادب ایستاده ای

وقتی که سید الشهدا حرف می زنند

وقتی علم به دوش صدامی زنی حسین

از غیرت تو اهل سما حرف می زنند

آب آرزوی لمس لبت رابه خاک برد

ای مرد کز تو پنجره ها حرف می زنند

اصلا شما شبیه که هستی که سال هاست

دارند از شما همه جا حرف می زنند؟

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارمهدی صفی یاریمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 13 بازدید