حواله ها

حضرت زینب(س)---شلمچه سرزمین عشق وایثار

خون می شوند ازجگرداغ ناله ها

وقتی که زخم می چکد ازباغ لاله ها

خورشید ها به رنگ شفق در غروب خون

مهتاب ها اسیر کبودی هاله ها

بی تابِ شیرخواره ی خودمادران اشک

دلتنگ از فراق پدرها سه ساله ها

وقتی که پلک گریه شان زخم می شود

باران لاله میچکد از چشم ژاله ها

بر روی نیزه ها که چنین عطر سیب سرخ

 بابوی دود می وزد ازاین کلاله ها

یعنی برای عرض خوش آمد به کاروان

دارند از شراره ی آتش حواله ها

اینجا تمام آینه ها زخم خورده اند

 یعنی بهانه است فدک ها قباله ها

اینجاکبودی لب قرآن حکایتی ست

از ماجرای آن شب شوم پیاله ها

آخر حدیث صبر وحماسه به خط خون

حک می شود به سینه ی سرخ رساله ها

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثاریوسف رحیمیمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 10 بازدید