هدف اشک

ای یاور تمامی مستضعفان حسین
ماه زمین وخورشید هفت آسمان حسین
روزی دهی به خلق خدا از کرامتت
گردیده ای تو صاحب هر نانمان حسین
در هر نفس نفس همه دم ذکرتوبود
در جان وقلب من تا همیشه بمان حسین
توگشته ای برای همه عاشقان پدر
ماعاشقیم ونذرتو گردیده جان حسین
من مستحق لحظه ای لطف وکرامتم
ای صاحب تمامی روح وروان حسین
شدآرزوی من بشوم پرپرشما
یاایهالعزیز،هدف اشکمان حسین
دانی که(مشتعل)شده مجنون دخترت
رحمی نما وپیش یتیمت بمان حسین

/ 1 نظر / 4 بازدید