مادر

من آن فقیه شهر وهلال آورم هنوز

درانتظار رویت پیغمبرم هنوز

گویا حسین،بال وپر پیکر من است

شب ها زخواب تشنگی اش می پرم هنوز

دل بدنکن خداکه نخواهد نمی روم

قدری بخند جان علی بهترم هنوز

دست از سرم نمی کشی وناز می کنی

چون برنداشت عشق تو دست از سرم هنوز

گونه فرو نشست وبه گودی فتاد چشم

امابرای شیر خدا همسرم هنوز

محمد سهرابی

/ 0 نظر / 4 بازدید