خیال تو

به هرطرف که رو کنم،روی تو جستجوکنم

به یاد ماه روی تو،به ماه گفت وگو کنم

به خانه اشک کودکان،به کوچه طعن دشمنان

با نخِ اشک ودست آه،چاک دلم رفو کنم

نمی روی زفکرمن،نام تو گشته ذکرمن

رفتی وبا خیال تو،همیشه گفت وگوکنم

رفته ای ای گُلم به گِل،زباغبان شدم خجل

بعد تو بهردرد دل،به چاه سرفروکنم

فاطمه ی جوان من،جوان قدکمان من

مرغ هم آشیان من،کُجات جستجوکنم

حسن نگاه می کند،حسین آه می کشد

به درنگاه زینبت،گریه به حال او کنم

خیزوببوس روی او،شانه بزن به موی او

بگوکه باچه دلخوشی،به سوی خانه روکنم

حاج علی انسانی

/ 0 نظر / 5 بازدید