در سرش خیره سری فکر خیانت دارد

حضرت محسن(ع)---شلمچه سرزمین عشق وایثار 

در سرش خیره سری فکر خیانت دارد

دست سنگین کسی میل جنایت دارد

یک نفر نیست بگوید مزن این قدر لگد

پشت در حضرت زهراست خجالت دارد

همه جز چند نفر بنده شیطان شده اند

میخ در هم به علی قصد خیانت دارد

دود از چادر زهرا به ثریا رفته

آسمان باز از این خاک شکایت دارد

فاطمه سوخت ولی باز دم از حیدر زد

شیعه شیر خدا غیرت و همت دارد

این که این گونه تن فاطمه را لرزانده

عقده از واقعه عید ولایت دارد

سوخت در تا که به قنفذ برسد سهمیه ای

چه قدر خانه خورشید کرامت دارد

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارمحمد حسین رحیمیانمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 11 بازدید