غمنامه

غم مخور ای دل

که روزی می روی سوی حرم

بارفیقان یا که تنها،فرق نیست

که شادابی ویا غرقی میان سیل غمها،فرق نیست

چراکه هست همراهت بسان نورشبها

عزیزمرتضی حضرت زهرا

...

وبازم نوبت این است بگویم

همه یاران شوند زائر

ولی من باز

آنها راکنم بدرقه ی راه

که بایک آه جانکاه

من ازحجرو فراق حرم دوست سرایم دو،سه بیتی

ویا نیت کنم قصدزیارت برشه طوس

روم پیشش وآنچه که سرودم

به چشم خیس بگویم

که گله دارم ازاین رسم زمانه

شود این آرزویم

میان شعروگریه

که ازاو بشنوم تاکه بگویدمشتعل

براتت راگرفتی تو زدستان رقیه

/ 1 نظر / 3 بازدید
خادم الشهدا70

سلام وااااای منم دلم هوایی حرم شده از همه عالم و آدم بی خبر شده بهانه میگرید و تنها بهانه حرم کاش میشد پرکشید همانند کبوترای حرم