شرمنده ام

این روزها

حالم عجیب است

فکرت مرا دیوانه کرده است

که چرادر بین مائی ولی بی مائی

ای معنای غربت

ای خلاصه ی غربت تمامی یاران خدا

شرمنده ام که سرمایه ای جز این شعر سپید ندارم که نذر قدومت نمایم

به قربان خاک پاک زیرپاهایت

خوب میدانم

لیاقت مشتعل شدنت را ندارم
محسن الله وردی(مشتعل)
/ 1 نظر / 11 بازدید
ساغر

[دست]