شعری زیبا ازشاعراهل بیت بهلول حبیبی زنجانی

قصیده و غزل و واژه های ناب سخن

قناری و گل و گلزارو غنچه هایِ چمن

ردیف و قافیه و استعاره و تشبیه

ضمیر و فاعل و مفعول و صنعت تلمیح

سراب و قطره و دریا و شبنم و باران

اَقاقی و رُز و نیلوفر و گل ِ ریحان

مِنار و مسجد و ناقوس و دِیر و پیر ِکِنشت

گلاب و کوثر و طوبی و سلسبیل و بهشت

ستاره و قمرو شمس و کهکشان و زمین

پیمبران و امامان و جبرئیل امین

همه،همه،همه،مدیون حضرت زهراست

قسم به فاطمه، ممنون حضرت زهراست 

/ 0 نظر / 7 بازدید