نقاش

یکی ازرفقاشعری زیبابرای من فرستادن البته اسم شاعرونذاشتن من ازشاعراین شعر زیباتشکر میکنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی
 

باقلم نقش حبابی بر لب دریا کشید

گفتمش تصویری از لیلا و مجنون را بکش


عکس حیدر در کنار حضرت زهرا کشید


گفتمش بر روی کاغذ عشق را تصویر کن


در بیابان بلا تصویری از سقا کشید


گفتمش سختی و درد و آه گشته حاصلم


گریه کرد آهی کشیدو زینب کبری کشید.

/ 0 نظر / 6 بازدید