تاخیر

رفیق حادثه هایی به رنگ تقدیری

اسیر ثانیه هایی شبیه زنجیری

دراین رسانه ی دنیامیان برفکها

نه مانده ازتو صدایی،نه مانده تصویری

رسیده سن حضورت به سن نوح اما

شمار مردم کشتی نکرده تغییری

هزار جمعه ی بی تو گذشته از عمرم

هزار سال پیاپی دچار تاخیری

شبیه کودک زاری شدم که دربازار...

تو دست گمشده هارا مگر نمی گیری؟

کاظم بهمنی

/ 0 نظر / 10 بازدید