سائل لطف نوشتند بنی آدم را

سائل لطف نوشتند بنی آدم را

سرِ این سفره نشاندند همه عالم را 

صبح فردا عجبی نیست اگر بنشانند

یک طرف آسیه را، یک طرفت مریم را 

حسِ معراج نشینیِ من این است فقط

گوشه ای از حرمت پهن کنم بالم را

در ضریحت شرف آدمیت ریخته اند

پس محال است که آدم نکند آدم را

همه بالفعل مسیح اند اگر پخش کنند

نفسِ دختر موسایِ مسیحا دم را 

مثل یک عرش برای تو حرم ساخته اند

کاش می شد حرم حضرت زهرا هم را...

با گداییِ حرم فخر به دنیا داریم

هر چه داریم از این دختر موسی داریم

علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 14 بازدید