لطف آقا

گم شدن درموج زوار شما

می بردمن رازپیشت تاخدا

بانگاه لطف تویایک نظر

پرکشیدم تابه ایوان طلا

من غباری درنسیمت گشته ام

تاکه ذکر برلبانم شد رضا

یک قسم...برناله های فاطمه

جان من راکن نثارت ای شها

دست من راتو ببین خالی شده

ازازل هستم به درگاهت گدا

حب خود درجان من افکنده ای

قبل آنکه باتو بودم آشنا

عاقبت خواندی تو نام مشتعل

من شنیدم درحریمت این صدا

/ 1 نظر / 3 بازدید
خادم الشهدا70

حب خود درجان من افکنده ای قبل آنکه با تو بودم آشنا عاقبت تو مرا آدم میکنی میشوم از همه ی بدان سوا تو نگاهم کنی مسئله ی من حل میشود حتی با این نگاهت راضی میشود خداااا