دست اگر باشد دخیل کنج دامان بهتر است

 دست اگر باشد دخیل کنج دامان بهتر است

از نماز شب توسل بر کریمان بهتر است

 دل ولو کوچک، به لطف تو بزرگی می کند

 یک ده آباد از صد شهر ویران بهتر است

 حرف ما آن است که آهوی نیشابور گفت

 گاه مدیونت شدن از دادنِ جان بهتر است

 سایه ای که بر سرم افتاد، عزت پخش کرد

 سایه ی گلدسته از تاج سلیمان بهتر است

 دست بر سفره نبردم تا خودت تعارف کنی

 تعارف اهل کَرم از خوردن نان بهتر است

 یک کمی بنشین کنار ما، پذیرائی بس است

 میزبان که می نشیند حال مهمان بهتر است 

 صبح محشر هر کسی دنبال یاری می دود

 یار ما باشد اگر شاه خراسان، بهتر است

 علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 14 بازدید