معزالمومنین یا حسن(ع)

ولادت امام حسن مجتبی(ع)مبارک

شعرجدیدم درمدح امام حسن(ع)

 

شده روشن جهان بانوردیگر

بگوئید تهنیت برآل کوثر

بشد دوم امام وسبط اکبر

بود نوردوچشمان پیمبر

تمام عالمی مسرور وخرسند

نشان ازیک گل طه بپرسند

درجنت گشود ازبهر اوحق

که غیراز اوکسی نیست فیض مطلق

الا ای فاطمه اعجاز کردی

به مریم باکریمت ناز کردی

تو پورحیدر آوردی به دنیا

که جان عاشقان راکرده شیدا

بگواهل حسد چشمت شودکور

بود اومعنی نورعلی نور

شده نامش حسن نام خدایی

کند خلقت زلطفش رخ نمایی

معزالمومنینی،مجتبایی

حسن فرمانده خون خدایی

شدی استاد صبروحلم وتقوا

زصلحت زنده گشته نام زهرا

ویا باسبزی صلحت توجانا

نشان دادی ره نورهدی را

بگفتی لایومک یاحسین جان!

نمایم نذرتوراس وتن وجان؟

وهرکس بهرتو گرید به یک نم

نماید مادرت اورامکرم

خدایا مشتعل قلبش رهاشد

حسن بانی بزم کربلا شد

/ 1 نظر / 6 بازدید
نسیم سحر

ممنون عالی بود . موفق باشید بزرگوار