سجده ی سرخ

آن صبح سراسر هیجان خواند اذان را

انگار که می دید نماز پس از آن را

قد قامت... قد قامت... قد قامت دیدار

در حی علی خیر عمل دید نهان را

تسبیح به دست چپ و قرآن به کف راست

آماده که تسلیم نماید سر و جان را

این عطر صلات ست؟ نه عطر صلوات ست

خوشبو به گل نام نبی کرد دهان را!

اکنون به نماز آمده این مرد تر از مرد

انگار که در دست گرفته ست زمان را

آن سایه که شمشیر کشیده ست ندیده ست

در پشت سر عشق جهانی نگران را

این سجده همان سجده ی سرخ ست که باید -

از قدر تو لبریز نماید رمضان را

محراب، به خون شسته شد و مسجد کوفه

از حادثه ای سرخ خبر داد جهان را!

نغمه مستشار نظامی

/ 0 نظر / 6 بازدید