یاس کبود(سبک)

سبک زمزمه حضرت زهرا(س)

مشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثار

مشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثارمشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثارمشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثار

مشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثار

یاس کبود،آتیش ودود

مادر چرا بر پشت درافتاده بود

رازی عجیب،اون نانجیب

سیلی زدو مادرچرا خوندیامجیب

تواین مصاف،زدباغلاف

می گفت چراگرد علی داری طواف؟

واویلتا،فضه بیا

یاری نما حیدرو میبرن کجا

اون روز شوم،کردن هجوم

همسایه ها کف میزدن از روی بوم

عشق خدا،مادر ما

به زیر دست وپامی گفت مهدی بیا

مشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثارمحسن الله وردی زاده(مشتعل)مشتعل-----------شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 18 بازدید