سکوت

امام حسن(ع)----شلمچه سرزمین عشق وایثار

بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست

یاآن سری که خاک پای مجتبی نیست

برگریه ی زهرا قسم مدیون زهراست

چشمی که گریان عزای مجتبی نیست

وقتی سکوتش این همه محشر به پاکرد

دیگرنیازی به صدای مجتبی نیست

درکربلاهرچندبادقت بگردی

چیزی به جز عشق وصفای مجتبی نیست

کرب وبلا با آن همه داغ ومصیبت

همپایه درد وبلای مجتبی نیست

طوری تمام هستی اش وقف حسین بود

انگار قاسم هم برای مجتبی نیست

اوجای خود دارد دراین دنیا مجال

رزم آوری بچه های مجتبی نیست

یااهل العالم ماگدای مجتباییم

ماخاک پای خاک پای مجتباییم

آیاشده بال وپرت افتاده باشد

درگوشه ای از بسترت افتاده باشد

آیا شده مردجمل باشی واما

مانند برگی پیکرت افتاده باشد

آیاشده درلحظه های آخرینت

چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد

من شک ندارم که عروس فاطمه نیست

وقتی به جانت همسرت افتاده باشد

آیا شده سجاده ات هنگام غارت

دست سپاه ولشگرت افتاده باشد

مظلوم وتنهاوغریب عالمین است

گریه کن غم های این بی کس،حسین است

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارعلی اکبر لطیفیانمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 17 بازدید