گریه برحسین

گرسوخته ست بال وپرت،فابک للحسین

گر مانده داغ برجگرت،فابک للحسین

وقتی درآستانه پائیزبرگ ریز

گل ریخته است دورو برت،فابک للحسین

بایاد یک چمن گل پرپر،به کربلا

افتدبه باغ اگر گذرت،فابک للحسین

تاهمرکاب قافله ی نینوا شوی

درابتدا،زهرسفرت،فابک للحسین

تصویرآتش وعطش ودجله وفرات

تاجلوه کرد درنظرت،فابک للحسین

بایاد تشنه کامی گل های باغ وحی

افتد به آب اگر گذرت،فابک للحسین

آتش گرفت خیمه پروانه های عشق

باخاطرات شعله ورت،فابک للحسین

وقتی به یاد شما غریبان نشسته ای

برزانوی غم است سرت،فابک للحسین

تاعاقبت به خیر شوی،ای شکسته دل

هرشب بگو به چشم ترت،فابک للحسین

...

این درس را امام به«ابن شبیب»داد

«محبوب»بود وراه نشان«حبیب»داد

محمد جوادغفور زاده

/ 0 نظر / 13 بازدید