یک قدم مانده

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد

ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد

بی تو چندی است که در کار زمین حیرانم

مانده ام بی تو چرا باغچه مان گل دارد

شاید این باغچه ده قرن به استقبالت

فرش گسترده و در دست گلایل دارد

تا به کی یکسره یکریزنباشی شب وروز

ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد

کودکی فال فروش است وبه عشقت هر روز

می خرم از پسرک هرچه تأفل دارد

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت

یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد

 جمکران نقطه امید جهان شد که در آن

هرچه دل، سمت خدا دست توسل دارد

 هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، تنها

تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد

سیدحمیدرضابرقعی

/ 0 نظر / 5 بازدید