آقای مهربان

امام حسن(ع)----شلمچه سرزمین عشق وایثار

مست از غم توام،غم توفرق می کند

محوتوام،که عالم توفرق می کند

بایک نگاه می کشی وزنده می کنی

مثل مسیح نه،دم تو فرق می کند

یک دم نگاه کن که مرا زیر ورو کنی

بایدعوض شد،آدم توفرق می کند

تنها به من کمی نظر لطف می کنی

آقای مهربان،کم تو فرق میکند

زخمی ست در دلم که علاجی نداشته ست

جز مرحمت،که مرحم توفرق می کند

اشک غمت برای من احلی من العسل

گفتم برای من غم تو فرق می کند

صلح تو روضه است،حماسه است،غربت است

ماهی تو ومحرم تو فرق می کند

تابوت وتیر می وزد ار روضه های تو

با این حساب ماتم تو فرق می کند

لختی بخند قافیه هارابه هم بریز

آقای من تبسم تو فرق می کند

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثارسیدمحمدرضاشرافتمشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

/ 0 نظر / 17 بازدید