رضای یار

رضای یار را از دست دادیم

غم دلدار را از دست دادیم

پس اندازی به جز غفلت نداریم

حضور یار را از دست دادیم

به یا مهدی اگر انسی نداریم

به لب اذکار را از دست دادیم

به سر شوق شهادت نیست دیگر

چه شد ایثار را از دست دادیم

چو سربند از سر خود باز کردیم

دل بیدار را از دست دادیم

برای حاجت از زهرا گرفتن

دگر اصرار را از دست دادیم

دگر اشک فراوان پای دردِ -

در و دیوار را از دست دادیم

جواد حیدری

/ 0 نظر / 5 بازدید