قاصدک...

مشتعل---شلمچه سرزمین عشق وایثار

قاصدک گفت صبا!!!
این همه ناز چرا؟
توکه از حال دلم بی خبری
زچه این همه شکوه ز زمانه داری؟
وقت آن است که پربگشایی...
بروی تا به جنون
تا به دروازه عشق...
حال ما قاصدکان دیدنی است
درنسیم صحری
رقص وشادی مضاعف بشود کار وهمه مشغله مان
ای صباناز نکن
توبه اندازه ی ما
از زمانه وهرآنچه که درآن است
این همه شکوه وغم
این همه درد ومحن
این همه طعنه نه دیده ونه تو بشنیدی
لختی آرام گیرو
بادل ما به مدارا طی کن...

محسن الله وردی(مشتعل)

/ 0 نظر / 16 بازدید