دختر رسول

ای که فقط مقام تو خیر النسا شده

لعنت بر آن که منکر صدق شما شده

جایی که انبیا همگی سائلند و بس

لعنت بر آن که آمده و بی حیا شده

تو دختر رسول ترین برگزیده ای

احمد برای توست اگر مصطفی شده

شیعه شدن که روزی هر کس نمی شود

هر کس که شیعه شد ز عطای شما شده

در سجده ات که تا به سحر طول می کشید

شد عاقبت به خیر هر آن که دعا شده

بعد از ولایت تو و تصدیق تو دلم

احساس می کنم چِقَدَر با خدا شده

تو مادری نمودی و ما را خریده ای

تو خواستی که خاک من از کر بلا شده

ما را ببخش نوکر خوبی نبوده ایم

گاهی اگر غلام شما بی وفا شده

تکلیف محوریست مرام تو تا ابد

در این مسیر، عمر جوانت فدا شده

تکلیف ماست تا به فرج منتظر شدن

این امتحان سخت که تکلیف ما شده

ما را به سوی مهدی تو می کشد ولی -

دوران ما ز دوری او پُر بلا شده

این نیز از مجاری فیض خود شماست

پایم اگر به مجلس این روضه وا شده

جوادحیدری

/ 0 نظر / 5 بازدید